Внос и Дистрибуция на едрогабаритна земеделска техника от марката Versatile

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТИТЕ НА „АГРО СКАЙ“ АД


 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с промяна организацията на предоставяните от нас услуги по гаранционно и техническо обслужване с настоящото бихме искали да Ви уведомим, че считано от 15.04.2019 г. всички заявки за ремонт и техническо обслужване следва да бъдат направени на един от следните телефони: 0700 20 400; 0885 00 52 28 или 0886 10 80 86.

При използване на други телефони, в т.ч. определените и посочените по-рано за тези цели, „Агро Скай“ АД няма да носи отговорност за нерегистрирани и неизпълнени заявки. Моля Ви, при възникнала необходимост от ползване на сервизните ни услуги, да се уверите че отправяте исканията си на посочените по-горе телефонни номера.

 

Използваме възможността в рамките на настоящото да Ви представим и новите ценови условия на  сервизните ни услуги:

·        Ремонт на земеделска техника – 20 лв. без вкл. ДДС на човеко-час труд;

·        За диагностика на земеделска техника – 110 лв. без вкл. ДДС;

·        За ремонт и закупени резервни части на стойност над 4000 лв. без вкл. ДДС дружеството предлага индивидуални условия за всеки конкретен случай.                

      

Гр.София, 11 април 2019 г.                                           

 

 С уважение, Изп. Директор  „Агро Скай“АД